Zöldek a politikában

Védegylet

Dátum: 2010. január 20.
Védegylet

A Védegylet jelszavában ott a felismerés, hogy remélni csak azt lehet, amit el is tudunk képzelni. Azt szeretnénk, ha élhető várost és vidéket teremtenénk és hagynánk utódainkra. Ehhez javaslatokat, terveket készítünk, de ha kell, támogatjuk a helyi közösségek fellépését a természeti és kulturális örökségünk védelmében, és a jogukban, hogy az őket közvetlenül érintődöntésekről információt kapjanak, [...]

Élőlánc Magyarországért

Dátum: 2010. január 20.
Élőlánc Magyarországért

Ezúttal nem egy facsoportot vagy egy folyót védelmezünk, hanem önmagunkat – az országot. Elhatároztuk, hogy pártot alakítunk, a védtelenek védelmében, a közöny és a beletörődés ellen. Célunk az életformák gazdag változatosságának fenntartása, a megsebzett bolygó sebeinek gyógyítása, az emberi együttélés mély válságából kivezető utak felkutatása.
A jólét illúziójáért túlságos árat fizettünk. A globális társadalmi és környezeti [...]

Zöld Párt

Dátum: 2010. január 19.
Zöld Párt

Bizonyára tisztán látja Ön is, hogy az elmúlt évtizedek alatt milyen mértékű rombolást hajtottak végre hazánkban. Ez nem csak eléri, hanem bizonyos téren túl is szárnyalja az előző korok és rezsimek pusztítását, bűntetteit. A rendszerváltásnak nevezett népámítás nem volt más, mint egy látszólag új „elit” demokratikusan végrehajtott „előremenekülése” a jelentősebb anyagi előnyök, és a biztosabb [...]

A Földi-Élet-Pártja

Dátum: 2010. január 19.
A Földi-Élet-Pártja

A Földi-Élet-Pártja ideol ógiai programja eltér a politika területén is, az eddig létrejött történelmi pártokétól!
Programja természettudomány törvényeire épül, a valóság tükrében, a társadalmi igazság alapján. Felismeri a hiszékenységre épült rendkívül káros dogmatikákat és következményeit is, az egész Földbolygón, a több ezeréves történelmet analizálva! Azt állítja, hogy hinni csak azt kell, ami nincs, mert ami van [...]

Zöld Baloldal

Dátum: 2010. január 19.
Zöld Baloldal

A Zöld Baloldal azzal a céllal jött létre, hogy hazánkban – húsz évvel a rendszerváltás után – végre megjelenjen egy, a társadalmi szolidaritást, az élhető környezet megteremtését, a leszakadó tömegek – nemzetiségtől, fajtól és nemtől független – felkarolását képviselő politikai szervezet.
Tovább…

Zöld Fiatalok

Dátum: 2010. január 19.
Zöld Fiatalok

Hisszük, hogy a hagyományos európai Zöld értékrendszer teljes skálája egyidejűleg fontos. Így a "klasszikus" környezet/természetvédelmi profil mellett ugyanilyen súlyúnak tekintjük a jogvédelem (jogegyenlőség, kisebbségvédelem, anti-diszkrimináció); a méltóságvédelem (társadalmi szolidaritás, esélyegyenlőség) és az erőszak-ellenesség (antimilitarizmus, erőszakmentes családi és közösségi lét) kérdésköreit. Alapelvünk: hogy hosszú távon a környezeti és társadalmi kérdések tényleges! kezelése csakis a kettő közötti [...]

Zöld Demokraták

Dátum: 2010. január 11.
Zöld Demokraták

Európában a zöldek jelentik a változást. A kibővített Európai Unió 25 országában tartandó választások eredményei a közös jövőnket határozzák meg. A Zöldek a legelkötelezettebben hirdették a tisztességes bővítést. Európa újraegyesítése volt és lesz a legfontosabb cél a berlini fal leomlása után. A toleránsabb, szociális és demokratikus Unió építésében az Európai Zöldek már kiemelkedő szerepet töltenek [...]

LMP

Dátum: 2010. január 11.
LMP

Az LMP-ben sok különböző ember vesz részt – de közös bennünk, hogy valódi demokráciát, igazságos, szolidáris társadalmat és egészséges környezetet akarunk, és hajlandók vagyunk tenni is érte. (Bővebben is olvashatsz arról, hogy milyen keretek között, milyen értékek és elvek szerint, mely célokért dolgozunk).
Van közöttünk vidéki és városi, professzor és szerelő, mérnök és bölcsész, nyakkendős és farmeres, [...]

Magyarországi Zöld Párt

Dátum: 2010. január 11.
Magyarországi Zöld Párt

A Magyarországi Zöld Párt az állami és társadalmi élet működtetéséhez a  köztársasági államformát tartja megfelelőnek.
A Magyarországi Zöld Párt politikájának célja, hogy Magyarországot a világ első zöld államává fejlessze.
A Magyarországi Zöld Párt programja az emberi jogok zöldek által megfogalmazott hármas törvényére épül, ami egyben egy alá-fölé és mellérendeléses viszonyt is egyértelműen meghatároz.
Az első törvény kimondja, hogy [...]